Biography

ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ| Vicky Kaushal Biography in Kannada

ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ| Vicky Kaushal Biography in Kannada ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ ಅವರು ಉದಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲಿಯಾ ವರೆಗೆ ಅನೇಕ… Read More

ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|Shankar Nag Biography in Kannada

ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|Shankar Nag Biography in Kannada Img credit: Wikipedia ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗದ್ದವರು. ಕನಕದಾಸರ… Read More

ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ| Purandaradas Biography in Kannada

ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಹರಿಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗಿದ್ದವರು. ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೆಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.  ಪುರಂದರದಾರನ್ನು ಮತ್ತು… Read More