GK

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|Biography of Basavanna in Kannada

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡ,ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ, ಅವರ ಅಂಕಿತನಾಮ, ಅವರ ತಾಯಿ-ತಂದೆ ಹೆಸರು (Biography of Basavanna in Kannada, (Basavanna Jivana charitre), child… Read More

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡಿಗರು|Jnanapeeta Prashasti Winners in Kannada

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯರಾರು,ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ (Jnanapeeta Prashasti Winners in Kannada,who won first,how many awards… Read More

ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು – ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ|Vibhakti Pratyaya in kannada

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ (Vibhakti Pratyaya) ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನುವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ತಿಳಿಯುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದ. Vibhakti Pratyaya in… Read More

10 ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು|10 World tallest statues in kannada

World tallest statues in kannada:ಮಾನವ ಅನೇಕ ಅದ್ಬುತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎತ್ತರ ಪ್ರತಿಮೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ… Read More

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ವತ ದಿನ 2021: ಇದರ ಉದ್ದೇಶ,ಮಹತ್ವ, ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ|International Mountain Day 2021: Learn about its significance,quotes,theme in Kannada

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ವತ ದಿನ 2021: ಇದರ ಉದ್ದೇಶ,ಮಹತ್ವ, ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ|International Mountain Day 2021: Learn about its significance,quotes,theme in Kannada ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ವತ… Read More

ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದ ಮಹತ್ವ, ಇತಿಹಾಸ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ|Essay on history and importance of constitutional day in kannada

ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದ ಮಹತ್ವ, ಇತಿಹಾಸ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ|Essay on history and importance of constitutional day in kannada ಇಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರುವ… Read More

ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ| Purandaradas Biography in Kannada

ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಹರಿಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗಿದ್ದವರು. ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೆಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.  ಪುರಂದರದಾರನ್ನು ಮತ್ತು… Read More

ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಜ್ಯಧಾನಿಗಳು 2021 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ| India States and its Capitals 2021 in Kannada

ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಜ್ಯಧಾನಿಗಳು 2021 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ| India States and its Capitals 2021 in Kannada ಭಾರತ ಒಂದು ಗಣ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಭಾರತವನ್ನು… Read More