ಲವ್ ಮಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್| Love Mocktail 2 movie, release date,star cast in Kannada

ಲವ್ ಮಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ (Love Mocktail 2 movie, release date,star cast in Kannada) ಲವ್ ಮಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಅವರು ತಾನೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ‘ಮಿಲನ ನಾಗರಾಜ್‘ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಮಾಕ್‌ಟೇಲ್ 1 ಚಿತ್ರ ಜನೆವರಿ 31,2020 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡತ್ತು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣಾ, ಮಿಲನ ನಾಗರಾಜ ಮತ್ತು … Read more