ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು 2022| Upcoming movies of challenging star darshan movie in 2022 in Kannada

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು 2022 (Upcoming movies of challenging star darshan movie in 2022 in Kannada) ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು 2022 ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಣ ಬನ್ನಿ. ಕ್ರಾಂತಿಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆ. 2. ಅಷ್ಪೋಟದರ್ಶನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಅಷ್ಪೋಟ ಇದು 5 ಆಗಸ್ಟ್ … Read more