ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ| Ibrahim Sutar Biography in Kannada

ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಕುಟಂಬದ ಪರಿಚಯ, ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು,ಮರಣದ ದಿನಾಂಕ (Ibrahim Sutar Biography in Kannada, Family information,wife name, Death date in Kannada) ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಒಬ್ಬ ಕವಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ,ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಮು ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ( Ibrahim Sutar Short Biography In Kannada) ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು … Read more