25+ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು|25+ Gautama Buddha Quotes in Kannada

ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರೇಮದ, ಧ್ಯಾನದ, ತಾಳ್ಮೆಯ ಮೇಲಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು (Gautama Buddha Quotes,on love, meditation, in Kannada) ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧನ ಇವರು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು.ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವು ಜನರು ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ,ಚೀನಾ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ,ಬರ್ಮಾ, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಬುದ್ಧ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಲುಂಬಿನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರದೇಶ. ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧನು ತನ್ನ ಸರಳವಾದ ಮಾತು, ವಚನಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ‘ಆಸೆಯೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ’ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೊಂದಿರಬಾರದು, … Read more

ಓಶೋ ಗುರುವಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು|Osho quotes and kannada quotes

ಓಶೋ ಗುರುವಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ( Osho quotes in Kannada, osho best quotes, life quotes, inspirational quotes). ಓಶೋ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಜೈನ್ ಧರ್ಮ ಗುರು ಆಗಿದ್ದವರು. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ರಜನೀಶ್ ಓಶೋ ಆಗಿತ್ತು. ಇವರು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಓಶೋ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೆಲವು ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ … Read more

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 5 ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು| 5 Inspirational Quotes of Swami Vivekananda in kannada

Swami Vivekanand quotes

Quotes of Swami Vivekananda in kannada ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಗುಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತಮರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಆತ್ಮಶ್ರದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತರಂಗದ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ, ಆಗ ನೀವೇನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. ವಿಕಾಸವೇ ಜೀವನ, ಸಂಕೋಚವೇ ಮರಣ. ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲಾ ವಿಕಾಸ, ಸ್ವಾರ್ಥವೆಲ್ಲಾ ಸಂಕೋಚ, ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರೇಮವೆ ಬದುಕಿನ ಧರ್ಮ. ಉನ್ನತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಿದುಳನ್ನು ತುಂಬಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಗಲಿರುಳೂನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ … Read more