ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಸಿಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ|Idli sambar Recipe in Kannada

Idli Sambar Recipe in kannada

Idli sambar Recipe: ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹೊಟೇಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ತಿಂದಿರಬಹುದು! ಆಹಾ ಎಸ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಸ್ಟನೊ ಅವರಿಗಂತೂ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಈ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಿರಾ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು (Item Required for … Read more

5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ|5 minute Egg Rice Recipe in Kannada

Egg recipes in Kannada

Egg Rice Recipe in Kannada: ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಗ್ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡುವ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ತದ ಏಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು (Item … Read more