ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು 2022| Upcoming movies of challenging star darshan movie in 2022 in Kannada

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು 2022 (Upcoming movies of challenging star darshan movie in 2022 in Kannada)

Upcoming movies of challenging star darshan movie in 2022 in Kannada
ದರ್ಶನ್

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು 2022 ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಣ ಬನ್ನಿ.

  1. ಕ್ರಾಂತಿ
    ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆ.

2. ಅಷ್ಪೋಟ
ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಅಷ್ಪೋಟ ಇದು 5 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಲ್ಲೀ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಮರ್ ರಮೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

3. ರಾಜಾ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕಾ
ರಾಜಾ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕಾ 14 ನವೆಂಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಸಂಭಾವನೆ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಎಸ್. ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Comment