ವಿಶ್ವದ 7 ಅದ್ಭುತಗಳು

1. ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಸ್ಥಳ: ಭಾರತ

2.ಕೊಲೋಸಿಯಮ್ ಸ್ಥಳ:ಇಟಲಿ

3.ಚಿಚೆನ್ ಇಟ್ಜಾ ಸ್ಥಳ: ಮೆಕ್ಸಿಕೋ

4.ಮಚು ಪಿಚು ಸ್ಥಳ:ಪೆರು

5.ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದಿ ರಿಡೀಮರ್ ಸ್ಥಳ:ಬ್ರೆಜಿಲ್

6.ಪೆಟ್ರಾ ಸ್ಥಳ: ಜೋರ್ಡಾನ್

7.ಚೀನಾದ ಮಹಾ ಗೋಡೆ ಸ್ಥಳ:ಚೀನಾ