ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು 2021

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಲಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಋತುವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಪಡೆದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್!.

ಸಂತೋಷದ ಹಬ್ಬದಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ರಜಾದಿನದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.