ಬೀದರಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಕನಿಷ್ಠ 4ನೇ ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗರಬೇಕು ಮತ್ತೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು.

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು  94 (ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ-66 ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ-28)

ಹುದ್ದೆ ಊರು  ಬೀದರ

ವಯೋಮಿತಿ ಮಿತಿ (Age limit) ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18-35 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ  01-01-2022

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 03-01-2022

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

Arrow