ಇಂದು ಡೂಡಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಶೇಖ್ ಅವರನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ

ಫಾತಿಮಾ ಶೇಖ್ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾದ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಹಾಗು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.

Fatima Sheikh
ಫಾತಿಮಾ ಶೇಖ್(Img Credit: Google doodle)

ಫಾತಿಮಾ ಶೇಖ್ ಅವರು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಹಾಗು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 1848 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಫಾತಿಮಾ ಶೇಖ್ ಅವರು 1831 ಜನೆವರಿ 9 ರಂದು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.ಫಾತಿಮಾ ಶೇಖ್ ಅವರು ಮಿಯಾನ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಶೇಖ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ದುಡಿದರು.

Leave a Comment

Your email address will not be published.